Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
SEJM RP VIII KADENCJA

Kielce. Z inicjatywy Pełnomocnika Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości, Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca, w poniedziałek 27 lutego 2012 roku, w Centrum "Wzgórze Zamkowe" w Kielcach odbyła się konferencja samorządowa "Istota samorządu terytorialnego w Polsce". Otwierając konferencję, w której uczestniczyło ponad stu samorządowców wszystkich szczebli z terenu województwa świętokrzyskiego, poseł Krzysztof Lipiec poinformował o powołaniu Świętokrzyskiej Akademii Samorządowej, która ma sie stać nie tylko forum wymiany poglądów, ale będzie także doskonałą okazją do spotykania się świętokrzyskich samorządowców z zapraszanymi do udziału w Akademii ludźmi będącymi niewątpliwie fachowcami w bardzo wielu dziedzinach publicznej działalności. W poniedziałkowej konferencji, która zainicjowała funkcjonowanie Świętokrzyskiej Akademii Samorządowej, w roli prelegentów wystąpili: ksiądz prof. dr hab. Sławomir Fundowicz, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego KUL, Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielce, Michał Jędrys - Starosta Skarżyski i Bartłomiej Dorywalski - Burmistrz Miasta i Gminy Włoszczowa.
 

 
 
 
 
 
 
 
16 PAŹDZIERNIKA 2012
 
 
Kielce. Na Wzgórzu Zamkowym w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w 34 rocznicę wyboru Papieża Polaka Jana Pawła II, poseł Krzysztof Lipiec otworzył kolejną sesję Świętokrzyskiej Akademi Samorządowej. Wykład "Polityka prorodzinna w świetle nauczania Jana Pawła II" wygłosił ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski, który wskazał "Kartę Praw Rodziny" jako podstawowy dokument w oparciu o który władze publiczne powinny rozwiązywać problemy rodzin. Bardzo interesującą dyskusję poprowadził poseł Jarosław Rusiecki.