Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
SEJM RP VIII KADENCJA

PROJEKTY UCHWAŁ SEJMOWYCH WNIOSKOWANYCH PRZEZ

POSŁA KRZYSZTOFA LIPCA

 

1. Poselski projekt uchwały przypominającej o wartościach, które wyraża obecność Krzyża w sali obrad Sejmu RP.

2. Poselski projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Poselski projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Poselski projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

5. Poselski projekt uchwały w sprawie trybu wyrażenia zgody na ratyfikację decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro.

6. Poselski projekt uchwały w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w przedmiocie prawidłowości udzielania koncesji na nadawanie naziemnej telewizji cyfrowej.

7. Poselski projekt uchwały w sprawie rozpoczęcia przez Rząd RP renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego na szczeblu Unii Europejskiej z respektowaniem zobowiązań Stron Konwencji Klimatycznej ONZ i Protokołu z Kioto.

8. Poselski projekt uchwały w sprawie zobowiązania Rady Ministrów do niezwłocznego wystąpienia do Komisji Europejskiej o uzyskanie przez Rzeczpospolitą Polską upoważnienia do wprowadzenia stawek akcyzy na paliwa płynne niższych niż minimum wynikające z prawa wspólnotowego.

9. Poselski projekt uchwały w sprawie upamiętnienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych