Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
SEJM RP VIII KADENCJA

PRZEDŁOŻENIA SEJMOWE WNIOSKOWANE PRZEZ POSŁA KRZYSZTOFA LIPCA

 

1. Poselski wniosek w sprawie wyboru na Marszałka Sejmu Rzeczypospopolitej Polskiej pana posła Marka Kuchcińskiego.

2. Poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza.

3. Poselski projekt rezolucji wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do zmiany stanowiska rządu odnośnie "Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie demografii (COM(2011) 903 wersja ostateczna)".

4. Poselski wniosek o pilne zarządzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie przyjęcia przez Polskę umowy ACTA.

5. Poselski projekt rezolucji wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

6. Poselski projekt rezolucji wzywającej Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej do podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia ludobójczej zbrodni w Katyniu i innych miejscowościach Związku Sowieckiego w 1940 r. na obywatelach polskich oraz do udzielenia pomocy prawnej dochodzącym prawdy rodzinom ofiar tej zbrodni.

7. Poselski projekt rezolucji wzywającej Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej do podjęcia zdecydowanych działań w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania firm będących podwykonawcami przedsiębiorstw zajmujących się realizacją zamówień publicznych w szczególności, w zakresie budowy dróg i autostrad.

8. Poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas.

9. Poselski wniosek o zarządzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie renegocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego.