Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

DEKLARACJA SANDOMIERSKA

2017-03-24

Sandomierz. W Ratuszu, w obecności Ordynariusza Sandomierskiego Ks. Bp. Krzysztofa Nitkiewicza i burmistrza Marka Bronkowskiego, członkowie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Królewskiego Miasta Sandomierz podpisali Deklarację Sandomierską. /fb/

PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH

2017-03-23

Warszawa. Dzisiaj podczas 38. posiedzenia Sejmu w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości przedstawiłem stanowisko wobec ustawy nowelizującej prawo o ustroju sądów powszechnych. /fb/
 
Zobacz wystąpienie sejmowe

38. POSIEDZENIE SEJMU RP

2017-03-22

Warszawa. Finansowanie szpitali, poprawa ściągalności alimentów, a także zaostrzenie kar dla pijanych kierowców - to jedne z najważniejszych ustaw, którymi zajmie się Sejm na 38. dwudniowym posiedzeniu. Sejm rozpatrzy również wniosek o wotum nieufności wobec ministra środowiska Jana Szyszko. /fot. Krzysztof Białoskórski/ - fb.

POSIEDZENIE SEJMOWEJ KOMISJI MORSKIEJ

2017-03-20

Szczecin. W Urzędzie Morskim rozpoczęło się posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W posiedzeniu Komisji uczestniczy wicemarszałek Sejmu RP Joachim Brudziński i minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk. /fb/

STUDIO POLITYCZNE RADIA KIELCE

2017-03-19

Kielce. Świętokrzyscy politycy opozycji uważają, że w Programie Odpowiedzialnego Rozwoju wicepremiera Mateusza Morawieckiego nasz region jest marginalizowany(...) twierdząc, że w planie, wśród flagowych zadań dla kraju, zabrakło inwestycji świętokrzyskich. Dyskusja na ten temat toczyła się w Studiu Politycznym Radia Kielce.
Z zarzutami opozycji nie zgodził się poseł Krzysztof Lipiec. Jak stwierdził - plan Mateusza Morawieckiego nie podoba się tylko politykom opozycyjnym, natomiast przedsiębiorcy podchodzą do niego z dużym uznaniem. Poseł Prawa i Sprawiedliwości przypomniał, że wśród ważnych zadań znalazło się 17 inwestycji w regionie świętokrzyskim. Dodał, że są instrumenty, by można było skutecznie je realizować. Zaznaczył jednocześnie, że program Morawieckiego jest dokumentem otwartym, do którego opozycja również może zgłaszać swoje propozycje.
Natomiast rządzący zadbają o to, by ważne dla regionu zadania zostały wdrożone, i żeby Świętokrzyskie nie było, jak dotychczas, postrzegane, jako Polska B lub wręcz C. Krzysztof Lipiec podkreślił, że głównym założeniem planu jest zrównoważony rozwój, wbrew polityce poprzedniej ekipy rządzącej, która realizowała model gospodarczy dyfuzyjno - polaryzacyjny, polegający na wspieraniu metropolii z pominięciem mniejszych ośrodków. /Radio Kielce/

PIEŚNI PASYJNE NA ŚWIĘTYM KRZYŻU

2017-03-19

Święty Krzyż. Finałowy Koncert IV Regionalnego Przeglądu Pieśni Pasyjnych i Pokutnych. /fb/

KONFERENCJA PRASOWA

2017-03-18

Sandomierz. Na konferencji prasowej z udziałem posłów: Marii Zuby, Marka Kwitka oraz senatora Jarosława Rusieckiego, wicewojewody Andrzeja Bętkowskiego, wiceprzewodniczącego Sejmiku Świętokrzyskiego Andrzeja Prusia i radnego powiatu sandomierskiego Krzysztofa Szatana poinformowaliśmy o inicjatywach podejmowanych na rzecz Królewskiego Miasta Sandomierz.
Zapowiedziałem powołanie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Królewskiego Miasta Sandomierz. /fb/

W KRÓLEWSKIM MIEŚCIE OBRADOWAŁ PiS

2017-03-18

Sandomierz. W zabytkowym Hotelu "Pod Ciżemką" odbyło się posiedzenie świętokrzyskiego Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości. /fb/
Zarząd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości na wyjazdowym posiedzeniu w Sandomierzu podjął uchwałę w sprawie inauguracji świętokrzyskich obchodów Roku Wisły właśnie w tym mieście.
Decyzję uzasadniono tym, że rozwój i sława Sandomierza na przestrzeni dziejów nierozerwalnie związana była z Wisłą. Teraz jednocząc siły we wspólnych działaniach można zadbać o dobrą markę  królowej polskich rzek, w tym kierunku, aby dawała szansę na rozwój gospodarczy, stanowiła też  atrakcję dla mieszkańców i turystów. Prezes zarządu okręgowego PiS poseł Krzysztof Lipiec zauważył, że obecnie możliwe jest wykorzystanie walorów Wisły jedynie w kontekście ruchu turystycznego, co też warto rozwijać. Dodał, że podjęty zostanie wysiłek, aby Wisła została pogłębiona co dałoby nowe szanse gospodarcze.
Poseł Marek Kwitek przypomniał inicjatywy rządu premier Beaty Szydło zmierzające do  zrównoważonego rozwoju Wisły. Wpisuje się w to m.in. plan budowy stopnia wodnego w Niepołomicach, za kwotę pół miliarda złotych, co dałoby szansę, aby w Sandomierzu możliwa była żegluga pasażerska do Krakowa i Warszawy, a to przyczyniłoby się do jeszcze większego ożywienia ruchu turystycznego w mieście.
Jednym z punktów wyjazdowego posiedzenia zarządu okręgowego PiS, które odbyło się w Sandomierzu były również wybory samorządowe. Przewodnicząca Świętokrzyskiego Zespołu Samorządowego Prawa i Sprawiedliwości poseł Anna Krupka poinformowała, że niebawem powołane zostaną obwodowe zespoły, które zajmą się przygotowaniem do wyborów.  /Radio Kielce/

NOWA INWESTYCJA NA KOLEI

2017-03-17

Starachowice. Podczas konferencji prasowej poinformowaliśmy o podejmowanych działaniach na rzecz odbudowy potencjału gospodarczego terenów dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Są już pierwsze efekty. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązały się sfinansować remont torów nr 7 i 11 stacji Starachowice Wschodnie dla utworzenia ogólnodostępnego punktu ładunkowego zainteresowanym przewoźnikom. Wszczęto już procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. Kolejnym etapem będzie dostosowanie bocznicy kolejowej na stacji Starachowice Wschodnie do ruchu towarowego. /fb/

PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PiS

2017-03-17

Kielce. Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawialiśmy o przygotowaniach do jutrzejszego posiedzenia Zarządu Okręgowego PiS w Sandomierzu. Rozważaliśmy o nowej formule przygotowań PiS do wyborów samorządowych w związku z zarządzeniem prezesa PiS. /fb/